Home >> Hindu Festivals >> Raksha Bandhan

Raksha Bandhan 2022

This year the festival of Raksha Bandhan 2022 will fall on Thursday, August 11, 2022.

Raksha Bandhan 2023

Year Date Day Festival
2023 30th August Wednesday Raksha Bandhan

Raksha Bandhan 2024

Year Date Day Festival
2024 19th August Monday Raksha Bandhan